SectorplanPlus

RegioCoöp geeft uitvoering aan het Shared Service Centrum (SSC) voor de verantwoording van het SectorplanPlus. Het SSC is belast met het beheer van de administratieve organisatie, de controle op de projectadministratie en de verantwoording van de subsidiabele activiteiten.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten. De activiteiten moeten gericht zijn op:

• nieuwe instroom
• met ontslag bedreigde werknemers
• opscholing van zittende werknemers via beroepskwalificerende scholing
• scholing van praktijk- en werkbegeleiders.

De subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Dit gebeurt in zes tijdvakken. Het ministerie van VWS heeft in totaal € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is bedoeld voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (€ 60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn.

Voor meer informatie over SectorplanPlus zie www.sectorplanplus.nl.