Contact

Met algemene en inhoudelijke vragen over SectorplanPlus neemt u contact op met de projectleider uit uw arbeidsmarktregio. Zie ook de website www.sectorplanplus.nl waar veel gestelde vragen beantwoord staan en de contactgegevens van de regionale werkgeversorganisaties.

Met vragen van administratieve aard kunt u terecht bij het Shared Service Center via:

RegioCoöp
Shared Service Center
Ierlandlaan 29
2713 HG Zoetermeer

Mail: ssc@regiocoop.nl